RUMESCU

Web de premsa en to humorístic

Aquest projecte s’inicia el novembre de l’any 2014, mentre cursàvem el tercer any a l’ERAM. Inicialment era un treball de classe, que tractava de donar forma i mantenir un blog, creant així una afluència i uns espectadors. Al finalitzar l’assignatura ens vam veure amb prou força i audiència per continuar amb un projecte que ens ha aportat noves i immillorables experiències.

A part de notícies també hem fet vídeos amb grans col·laboracions amb persones del món radiofònic.

El nom del projecte te els seus orígens en el tipus de premsa rosa, que a l’estat espanyol anomenen “salsa rosa”. Vam buscar una salsa popular catalana per poder fer aquesta contraposició, i no hi ha salsa més catalana que el Rumescu.

Els nostres referents, tot i que també la nostre competència, van ser “El Mundo Today” a nivell estatal i el “Benegre” a Catalunya.

L’equip de Rumescu està format per: Gerard H. Serra, Roger Bisbe, Aida Pérez, Mònica Sala i David Porras.

En aquest projecte el meu rol ha estat com a editor d’alguns dels fotomuntatges, redacció de noticies i generació d’idees.

Avui dia seguim el projecte està parat, però segueix obert al públic a les nostres xarxes socials: FacebookTwitterInstagram i Youtube. Qui sap si el tornarem a recuperar!